Kezdőlap Címkék Külpolitika

Címke: Külpolitika

Üzenet az Iszlám Állam-tól: Az otthonaitokban mészárolunk le titeket!

Ismét bru­tá­lis vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az Isz­lám Állam: ez­út­tal egy brit ak­cen­tus­sal be­szélő, ha­tal­mas kés­sel ha­do­ná­szó dzsi­há­d­ista fe­nye­gette meg a vi­lá­got. Üzentek a terroristák Donald Trump-nak...

Utolsó figyelmeztetés lehet egy küszöbön álló háború előtt.

A fo­ko­zódó fe­szült­ség miatt fel­szó­lí­tot­tak min­den ame­ri­kai ál­lam­pol­gárt, hogy olyan gyor­san hagyja el Észak-Ko­reát, ami­lyen gyor­san csak tudják. Vörös ri­asz­tást adott ki az Egye­sült Ál­la­mok:...

Mig­rán­sok­kal meg­ra­kott ka­mi­o­nok tar­ta­nak Ma­gyar­or­szág felé

Újabb em­ber­csem­pész akció hi­ú­sult meg. Il­le­gá­lis ha­tár­sér­tő­ket ta­lál­tak egy Ma­gyar­or­szágra tartó ka­mi­on­ban! Tizenhat ázsiai határsértőt fogott el szerdán a román határrendészet.Egy török nyergesvontató rakterében bújtak...

Személyes adatokra fáj a foguk a bevándorlóknak.

Hogyan akarnak a magyaroktól személyes adatokat kicsalni a bevándorlók? Olvasd el egy Magyar állampolgár beszámolóját.Valószínűleg többen is belefutottatok már abba hogy kaptatok egy bizonyos személytől...

MOST POPULAR

HOT NEWS